(083).6030.466 - 0932.768 910
hoangnguyenphatcompany@gmail.com
Mã sản phẩm: THS-003
Tủ đựng hồ sơ
Tủ đựng hồ sơ
  • Tủ đựng hồ sơ

  • Giá bán: 1.400.000 vnđ/M2
  • Kích thước:
  • Chất liệu:
  • Bảo hành:
  • Vận chuyển:
  • Liên hệ: (083).6030.466 - 0932.768 910